مجتبی حق‌دوست

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
ماشین سازی /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
ذوب آهن /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
هفته چهارم
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته ششم
پرسپولیس /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته دوازدهم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته سیزدهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته شانزدهم
فولاد /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین