پیمان رنجبری

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۳۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته دوم
استقلال/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته سوم
ملوان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۴
هفته چهارم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته پنجم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۳
هفته ششم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته هفتم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته دهم
ملوان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته دوازدهم
ملوان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته هفدهم
استقلال خوزستان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۸
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته نوزدهم
استقلال خوزستان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته بیست و یکم
استقلال خوزستان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته بیست و دوم
پیکان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته بیست و سوم
استقلال خوزستان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته بیست و پنجم
استقلال خوزستان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته بیست و ششم
سپاهان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته بیست و هشتم
پرسپولیس/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته سی ام
استقلال خوزستان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین