آرمان قاسمی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۱۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته دوم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته سوم
سایپا/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته چهارم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته پنجم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته ششم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
هفته هشتم
فولاد /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته دهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته دوازدهم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته سیزدهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
هفته شانزدهم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
پدیده/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
هفته هجدهم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته نوزدهم
استقلال /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته بیستم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و دوم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته بیست و سوم
سایپا/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۰
هفته بیست وچهارم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته بیست و پنجم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۰
هفته بیست و ششم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیست و هشتم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین