ابراهیم صالحی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پیکان/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
شاهین/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
پیکان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
پارس جنوبی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
پیکان/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
ماشین سازی /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
ذوب آهن /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست وچهارم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین