حبیب فرعباسی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۳۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته دوم
ذوب آهن /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته سوم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته چهارم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
هفته پنجم
پدیده/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته ششم
ذوب آهن /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته هشتم
ذوب آهن /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته دوازدهم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته سیزدهم
ذوب آهن /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته چهاردهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته شانزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته هفدهم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته هجدهم
ذوب آهن /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۹
هفته نوزدهم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته بیستم
ذوب آهن /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
هفته بیست و یکم
فولاد /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته بیست و سوم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و ششم
ذوب آهن /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و هشتم
فجر سپاسی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته بیست و نهم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین