حبیب فرعباسی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۳۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته دوم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
هفته سوم
پرسپولیس/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
هفته چهارم
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته پنجم
استقلال خوزستان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
هفته ششم
ذوب آهن/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته هفتم
شمس آذر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته دوازدهم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته سیزدهم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته چهاردهم
صنعت نفت/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۲
هفته هفدهم
ملوان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
هفته هجدهم
فولاد/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین