بابا محمدی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۳۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته دوم
ذوب آهن /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته پنجم
پدیده/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته ششم
ذوب آهن /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
هفته دهم
ذوب آهن /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته شانزدهم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
هفته شانزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته هفدهم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته هجدهم
هوادار/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته نوزدهم
پدیده/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین