ذوب آهن

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
عارف رستمی -- --
سجاد دانایی -- --
سجاد جعفری -- --
رضا خالقی‌فر -- --
مسعود ابراهیم‌زاده -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فرعباسی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
اسماعیلی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
گردان
۳۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فرعباسی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
اسماعیلی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
گردان
۳۷-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ پورعلی
۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ قاسمی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ سلطانی‌مهر
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ شنانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ جعفری
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ محمدی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نورمحمدی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جهانی
۳۲-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ قریشی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ رستمی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ خدابنده‌‌لو
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ دانایی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صدقی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ ابراهیمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خالقی‌فر
۳۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ پناهی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ خراسانی
۲۴-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ شبانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ مارکوویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسلامی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مومنی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بیدوف‌
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ منظمی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبیب‌زاده
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ماهینی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قادری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقاجانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاظمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نبی‌زاده
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ خدادادی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ پورعلی
۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۲ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۳ قاسمی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۴ سلطانی‌مهر
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۵ شنانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۶ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۷ جعفری
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۸ محمدی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۹ نورمحمدی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۰ جهانی
۳۲-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۱ قریشی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ رستمی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۳ خدابنده‌‌لو
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۴ دانایی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۵ صدقی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۶ ابراهیمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۷ خالقی‌فر
۳۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۸ پناهی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱۹ خراسانی
۲۴-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۲۰ شبانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۲۱ مارکوویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ اسلامی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ مومنی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ بیدوف‌
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ منظمی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ حبیب‌زاده
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ ماهینی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ آقایی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ قادری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ آقاجانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ کاظمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ نبی‌زاده
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۳۳ خدادادی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ پورعلی
۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ قاسمی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ سلطانی‌مهر
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ شنانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ جعفری
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ محمدی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نورمحمدی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جهانی
۳۲-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ قریشی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ رستمی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ خدابنده‌‌لو
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ دانایی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صدقی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ ابراهیمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خالقی‌فر
۳۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ پناهی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ خراسانی
۲۴-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ شبانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ مارکوویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسلامی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مومنی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بیدوف‌
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ منظمی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبیب‌زاده
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ماهینی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قادری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقاجانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاظمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نبی‌زاده
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ خدادادی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | ذوب‌آهن با زدن ۸ گل از پشت محوطه جریمه رکورددار لیگ بیستم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

توییت | محمد عباس‌زاده در لیگ برتر به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از شهاب گردان گل نزده است (۳گل)

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

توییت | استقلال پس از بازگشت مجیدی برای اولین بار در لیگ در ورزشگاه آزادی (مقابل ذوب‌آهن) دروازه‌اش باز شد

۱۴۰۰/۰۲/۱۹

توییت | ‏گل ثانیه ۱۵ (به نساجی) زودترین گل ذوب‌آهن در تاریخ لیگ برتر.

۱۳۹۹/۱۱/۱۰