ذوب آهن

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سعید باقرپسند -- --
محمد خدابنده‌لو -- --
محمد قریشی -- --
عارف رستمی -- --
سینا اسدبیگی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فرعباسی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
پ.جعفری
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
گردان
۳۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۸
اسماعیلی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فرعباسی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
پ.جعفری
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
گردان
۳۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۸
اسماعیلی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قاسمی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ابراهیم‌زاده
۳۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ خدابنده‌‌لو
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ قریشی
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ باقرپسند
۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ آشوری
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ نورمحمدی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ جهانی
۳۳-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ پورعلی
۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ پورهاشم
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ جعفری
۲۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ دانایی
۲۵-RB-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ صادقی
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شنانی
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ رستمی
۲۶-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اسلامی
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ب.محمدی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ سلطانی‌مهر
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ درویشی
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ شبانی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خالقی‌فر
۳۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ ابراهیمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ پناهی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ صدقی
۲۶-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خدادادی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خراسانی
۲۵-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ قادری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبیب‌زاده
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ماهینی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مارکوویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مومنی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقاجانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بیدوف‌
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نبی‌زاده
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۹
۱ کاظمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ آقایی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ منظمی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قاسمی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۲ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۳ ابراهیم‌زاده
۳۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۴ خدابنده‌‌لو
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۵ قریشی
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۶ باقرپسند
۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۷ آشوری
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۸ نورمحمدی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۹ جهانی
۳۳-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۰ پورعلی
۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۱ پورهاشم
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۲ جعفری
۲۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۳ دانایی
۲۵-RB-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۴ صادقی
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۵ شنانی
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۶ رستمی
۲۶-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۷ اسلامی
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۸ ب.محمدی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۹ سلطانی‌مهر
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۰ درویشی
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۱ شبانی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۲ خالقی‌فر
۳۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۳ ابراهیمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۴ پناهی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۵ صدقی
۲۶-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۶ خدادادی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۷ خراسانی
۲۵-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۲۸ قادری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ حبیب‌زاده
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ ماهینی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ مارکوویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ مومنی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ آقاجانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ بیدوف‌
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ نبی‌زاده
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۹
۳۶ کاظمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۳۷ آقایی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۸ منظمی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قاسمی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ابراهیم‌زاده
۳۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ خدابنده‌‌لو
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ قریشی
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ باقرپسند
۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ آشوری
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ نورمحمدی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ جهانی
۳۳-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ پورعلی
۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ پورهاشم
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ جعفری
۲۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ دانایی
۲۵-RB-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ صادقی
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شنانی
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ رستمی
۲۶-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اسلامی
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ب.محمدی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ سلطانی‌مهر
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ درویشی
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ شبانی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خالقی‌فر
۳۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ ابراهیمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ پناهی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ صدقی
۲۶-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خدادادی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خراسانی
۲۵-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ قادری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبیب‌زاده
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ماهینی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مارکوویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مومنی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقاجانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بیدوف‌
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نبی‌زاده
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۹
۱ کاظمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ آقایی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ منظمی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | رکورد بیشترین برد در یک شهر (مهمان): ذوب‌آهن با 13 برد در اهواز.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | ذوب‌آهن برای ششمین بازی متوالی گل نزد (بدترین آمار فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | ذوب‌آهن با زدن ۸ گل از پشت محوطه جریمه رکورددار لیگ بیستم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

توییت | محمد عباس‌زاده در لیگ برتر به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از شهاب گردان گل نزده است (۳گل)

۱۴۰۰/۰۴/۰۹