اسماعیل بابایی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
شمس آذر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته ششم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته هفتم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته هشتم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۷
هفته نهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته دهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته یازدهم
پرسپولیس/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته دوازدهم
نساجی/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته سیزدهم
استقلال/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته چهاردهم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته پانزدهم
فولاد/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و سوم
سپاهان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و چهارم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته بیست و هشتم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته بیست و نهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته سی ام
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین