۰-۰
تاريخ
۰۳ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۰.۹۵
۱۸
۴
۸
۳
۰
۵۱,۱%
۳۷۵
۷۶,۸
۵۰,۲%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۹
۸
۲
۱۱
۳
۰
۴۸,۹%
۳۵۹
۷۶,۶
۴۹,۸%
۶,۶
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صدقی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۳۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۵۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ص. حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین