کریم اسلامی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۱۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته دوم
پرسپولیس /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته سوم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته پنجم
استقلال /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته ششم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۵
هفته هفتم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته هشتم
نساجی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته نهم
فولاد /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته دهم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته یازدهم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته دوازدهم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته سیزدهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته چهاردهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته شانزدهم
فجر سپاسی/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته هفدهم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
هفته هجدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته نوزدهم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیستم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیست و یکم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و دوم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و سوم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته بیست و ششم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته بیست و هفتم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۸
هفته بیست و هشتم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیست و نهم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین