پوریا پورعلی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۵
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته دوم
ذوب آهن /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته چهارم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته یازدهم
پرسپولیس /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
هفته دوازدهم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۷
هفته سیزدهم
ذوب آهن /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته شانزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته هفدهم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته هجدهم
ذوب آهن /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته نوزدهم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته بیستم
ذوب آهن /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و یکم
فولاد /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته بیست و دوم
ذوب آهن /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و هشتم
فجر سپاسی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین