پوریا پورعلی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۵
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ذوب آهن/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته دوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته سوم
ذوب آهن/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته چهارم
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته پنجم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته ششم
مس کرمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته یازدهم
ذوب آهن/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته سیزدهم
فولاد/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته چهاردهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته پانزدهم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته شانزدهم
پرسپولیس/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته هفدهم
ذوب آهن/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۶
هفته نوزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیستم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و یکم
ذوب آهن/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیست و چهارم
استقلال/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و ششم
نفت مسجدسلیمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته بیست و هشتم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته بیست و نهم
صنعت نفت/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته سی ام
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین