علیرضا حقیقی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته دوم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته سوم
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته چهارم
ماشین سازی /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
هفته پنجم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۲
هفته ششم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته هفتم
گل گهر/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته هشتم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته نهم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۴۲
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین