محمدامین درویشی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۹۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته پنجم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته ششم
مس کرمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته هشتم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
ذوب آهن/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته دهم
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته یازدهم
ذوب آهن/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته دوازدهم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته سیزدهم
فولاد/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته چهاردهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته پانزدهم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته شانزدهم
پرسپولیس/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته هجدهم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین