محمدامین درویشی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۵
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
پیکان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته نهم
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
پیکان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
فولاد /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته چهاردهم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته بیستم
ذوب آهن /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و یکم
فولاد /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۴
هفته بیست و دوم
ذوب آهن /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیست و ششم
ذوب آهن /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
فجر سپاسی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین