نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
کریم اسلامی -- --
ایوب کلانتری -- --
حسن نجفی -- --
مسعود شجاعی -- --
حامد شیری -- --
حضور در زمین
علیرضا حقیقی --
مرتضی منصوری --
حامد شیری --
کریم اسلامی --
ایوب کلانتری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
خطیر
۲۲-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
رفیعی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
عادلی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
طهماسبی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
خطیر
۲۲-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
رفیعی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
عادلی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
طهماسبی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ شیری
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ کلانتری
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ ا. صادقی
۳۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ اسلامی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ شجاعی
۳۷-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ جان‌ملکی
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ منصوری
۳۱-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۸-AM-,DM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ عبدی
۲۹-AM-,DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ نجفی
۳۵-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ جعفری
۲۵-LB-,AM-,CM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ طاهرخانی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ گل محمدی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ باقرپور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ مولایی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ زامهران
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ قربانی
۲۱-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ کریم‌زاده
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ منظمی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ قهاری
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ قلی‌بیگلو
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نظری
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ آل‌کثیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نوروزی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ممشلی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ داوران
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ همراه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجیدی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کیانی‌مقدم
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قربانی
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باباگلی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌زاده
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رحیمی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جلالی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ شیری
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۲ کلانتری
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۳ ا. صادقی
۳۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۴ اسلامی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۵ شجاعی
۳۷-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۶ جان‌ملکی
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۷ منصوری
۳۱-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۸ غلامعلی‌بیگی
۲۸-AM-,DM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۹ عبدی
۲۹-AM-,DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۰ نجفی
۳۵-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۱ جعفری
۲۵-LB-,AM-,CM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۲ طاهرخانی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۳ گل محمدی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۴ باقرپور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۵ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۶ مولایی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۷ زامهران
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۸ قربانی
۲۱-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱۹ کریم‌زاده
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۰ منظمی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۱ قهاری
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۲ قلی‌بیگلو
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۳ نظری
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۴ آل‌کثیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۵ نوروزی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ عباسی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ ممشلی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ نیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ داوران
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ همراه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ مجیدی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ کیانی‌مقدم
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ امیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ قربانی
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ باباگلی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۶ یحیی‌زاده
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۷ رحیمی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۸ جلالی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ شیری
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ کلانتری
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ ا. صادقی
۳۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ اسلامی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ شجاعی
۳۷-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ جان‌ملکی
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ منصوری
۳۱-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۸-AM-,DM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ عبدی
۲۹-AM-,DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ نجفی
۳۵-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ جعفری
۲۵-LB-,AM-,CM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ طاهرخانی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ گل محمدی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ باقرپور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ص. حردانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ مولایی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ زامهران
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ قربانی
۲۱-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ کریم‌زاده
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ منظمی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ قهاری
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ قلی‌بیگلو
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نظری
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ آل‌کثیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نوروزی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ممشلی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ داوران
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ همراه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجیدی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کیانی‌مقدم
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قربانی
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باباگلی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌زاده
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رحیمی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جلالی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | کریم اسلامی بیستمین گل خود در تاریخ لیگ برتر را به ثمر رساند.

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | نساجی برای سومین بازی متوالی مقابل استقلال پنالتی داد. نساجی با ارتکاب ۴ پنالتی مقابل استقلال در لیگ برتر به هیچ تیمی به این اندازه پنالتی نداده است.

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

توییت | نساجی بعد از ۱۳ مسابقه (۱۰۶ روز) موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر شد. این اولین مسابقه‌ای بود که در تاریخ لیگ برتر نساجی، سایپا را شکست داد.حالا سایپا ۳۹۰ دقیقه است که گلی نزده است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | مجید جلالی برای اولین بار در دوران مربیگری، در 4 بازی ابتدایی‌اش هیچ امتیازی کسب نکرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | اولین برد خارج از خانه این فصل نفت آبادان ثبت شد تا همچنان آمار صفر برد نساجی مقابل نفت در لیگ برتر باقی بماند.

۱۳۹۹/۱۰/۲۲