نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
کریم اسلامی -- --
حسن نجفی -- --
ایوب کلانتری -- --
اکبر صادقی -- --
امیرمهدی جان‌ملکی -- --
پاس گل
محمدجواد مولایی --
مرتضی منصوری --
ایوب کلانتری --
خشونت
مسعود شجاعی -- --
محمد قربانی -- --
اکبر صادقی -- --
حامد شیری -- --
کریم اسلامی -- --
حضور در زمین
حامد شیری --
علیرضا حقیقی --
ایوب کلانتری --
اکبر صادقی --
مرتضی منصوری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
خطیر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
عادلی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
طهماسبی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
خطیر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
عادلی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
طهماسبی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ کلانتری
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۸-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ منصوری
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ جان‌ملکی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ اسلامی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ نجفی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ مولایی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ زامهران
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ گل محمدی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ قربانی
۲۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ آل‌کثیر
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نظری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ شجاعی
۳۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ جعفری
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ عبدی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قربانی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیرخانی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نیاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ همراه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قهاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رحیمی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کیانی‌مقدم
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نوروزی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ممشلی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجیدی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باباگلی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جلالی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قلی‌بیگلو
۷۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۲ کلانتری
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۳ غلامعلی‌بیگی
۲۸-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۴ منصوری
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۵ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۶ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۷ جان‌ملکی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۸ اسلامی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۹ نجفی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۰ مولایی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۱ زامهران
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۲ گل محمدی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۳ قربانی
۲۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۴ آل‌کثیر
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱۵ نظری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱۶ شجاعی
۳۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱۷ جعفری
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱۸ عبدی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ قربانی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ امیرخانی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ نیاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ همراه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ قهاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ رحیمی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ کیانی‌مقدم
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ نوروزی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ ممشلی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ یحیی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ مجیدی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ باباگلی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ جلالی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ باقرپور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ قلی‌بیگلو
۷۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ کلانتری
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۸-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ منصوری
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ جان‌ملکی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ اسلامی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ نجفی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ مولایی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ زامهران
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ گل محمدی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ قربانی
۲۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ آل‌کثیر
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نظری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ شجاعی
۳۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ جعفری
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ عبدی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قربانی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیرخانی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نیاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ همراه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قهاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رحیمی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کیانی‌مقدم
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نوروزی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ممشلی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجیدی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باباگلی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جلالی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قلی‌بیگلو
۷۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نساجی برای سومین بازی متوالی مقابل استقلال پنالتی داد. نساجی با ارتکاب ۴ پنالتی مقابل استقلال در لیگ برتر به هیچ تیمی به این اندازه پنالتی نداده است.

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

توییت | نساجی بعد از ۱۳ مسابقه (۱۰۶ روز) موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر شد. این اولین مسابقه‌ای بود که در تاریخ لیگ برتر نساجی، سایپا را شکست داد.حالا سایپا ۳۹۰ دقیقه است که گلی نزده است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | مجید جلالی برای اولین بار در دوران مربیگری، در 4 بازی ابتدایی‌اش هیچ امتیازی کسب نکرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | اولین برد خارج از خانه این فصل نفت آبادان ثبت شد تا همچنان آمار صفر برد نساجی مقابل نفت در لیگ برتر باقی بماند.

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

توییت | محمد مهدی نظری با کسب ۵ پنالتی، پنالتی‌گیرترین بازیکن نساجی در تاریخ لیگ برتر است.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱