۰-۰
تاريخ
۰۲ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
۹
۱
۱۹
۲
۰
۴۷,۷%
۵۳,۰%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۷
۰
۱۵
۱
۰
۵۲,۳%
۴۷,۰%
۶,۹
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۲۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلعتبری
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۷۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۹۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمی
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۶۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میمبلا
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین