شهر خودرو

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امین قاسمی‌نژاد -- --
سعید صادقی -- --
محمدحسین مرادمند -- --
حسین مهربان -- --
محمد قاضی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
رحمتی
۴۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفاییان
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منادی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دینکو
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
رحمتی
۴۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
صفاییان
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
منادی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- --
دینکو
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ اسلاووف
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خلعتبری
۳۷-ST-,SS-,RW-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادمند
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-LM-,SS-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ س. صادقی
۲۷-RM-,LM-,CM-,ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خراسانی
۲۳-RM-,AM-,ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نعمتی
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ا. صادقی
۳۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ فرامرزی
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاجانپور
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نبی‌زاده
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سرلک
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ فرجی
۲۶-RB-,RM-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاضی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سیف‌اللهی
۲۹-RM-,ST-,LM-,LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهربان
۲۴-ST-,RM-,LW-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. محمدزاده
۲۲-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ منصوری
۲۲-CB-,RB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهران
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صفاییان
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ج. محمدزاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ارقون
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تقی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدآبادی
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ اسلاووف
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ خلعتبری
۳۷-ST-,SS-,RW-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ مرادمند
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ قاسمی‌نژاد
۳۳-LM-,SS-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ س. صادقی
۲۷-RM-,LM-,CM-,ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ جعفری
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ خراسانی
۲۳-RM-,AM-,ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ نعمتی
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ ا. صادقی
۳۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ فرامرزی
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ آقاجانپور
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ نبی‌زاده
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ سرلک
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ فرجی
۲۶-RB-,RM-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ قاضی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ سیف‌اللهی
۲۹-RM-,ST-,LM-,LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ مهربان
۲۴-ST-,RM-,LW-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ م. محمدزاده
۲۲-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ منصوری
۲۲-CB-,RB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ طاهران
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ جعفری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ صفاییان
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ جلالی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ ج. محمدزاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ ارقون
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ تقی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ اسدآبادی
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ اسلاووف
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خلعتبری
۳۷-ST-,SS-,RW-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادمند
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-LM-,SS-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ س. صادقی
۲۷-RM-,LM-,CM-,ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خراسانی
۲۳-RM-,AM-,ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نعمتی
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ا. صادقی
۳۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ فرامرزی
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاجانپور
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نبی‌زاده
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سرلک
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ فرجی
۲۶-RB-,RM-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاضی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سیف‌اللهی
۲۹-RM-,ST-,LM-,LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهربان
۲۴-ST-,RM-,LW-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. محمدزاده
۲۲-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ منصوری
۲۲-CB-,RB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهران
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صفاییان
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ج. محمدزاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ارقون
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تقی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدآبادی
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ‏شهرخودرو با صفر امتیاز ضعیف‌ترین عملکردی که یک تیم ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان به جای گذاشته را به نام خود ثبت کرد.

۱۳۹۹/۰۷/۰۲

توییت | برای اولین بار در تاریخ مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا تیمی از ایران (شهرخودرو)، رفت و برگشت مغلوب تیمی از امارات شد.

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

توییت | مهدی رحمتی در بازی امشب مقابل شباب الاهلی، محمدجواد کیا را درون دروازه گذاشته تا او جوانترین دروازه‌بان تیم‌های ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان آسیا شود.

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

توییت | شهرخودرو اولین تیم ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا شد که در پایان دور رفت موفق به کسب امتیاز نشده است

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

توییت | محمدرضا خلعتبری با ۹ پاس گل در کنار یونس شاکری رکورددار بیشترین پاس گل در شهرخودرو (در تاریخ لیگ برتر) شد.

۱۳۹۹/۰۵/۱۷