سعید مهری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۶۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
هفته دوم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته چهارم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته پنجم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته ششم
ماشین سازی /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته هفتم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته هشتم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته دهم
ذوب آهن /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته یازدهم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
هفته دوازدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
سایپا/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته بیست و یکم
استقلال /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته بیست و دوم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
استقلال /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته سی ام
استقلال /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین