میلاد شیخ فخرالدینی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳۴
قد: ۱۷۵ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پدیده/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته دوم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۸
هفته سوم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته چهارم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته ششم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته هشتم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته نهم
آلومینیوم اراک/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته دهم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته دوازدهم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته چهاردهم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین