میلاد شیخ فخرالدینی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶۹
قد: ۱۷۵ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ذوب آهن /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
ذوب آهن /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
ذوب آهن /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
ذوب آهن /شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
ذوب آهن /شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
ماشین سازی /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
تراکتور/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
پارس جنوبی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و پنجم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
شهر خودرو/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هفتم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

توییت


توییت | میلاد شیخ فخرالدینی با دادن 3 پنالتی، بیشتر از هر بازیکن دیگری در لیگ هجدهم پنالتی داد.

۱۳۹۸/۰۲/۰۹