میلاد شیخ فخرالدینی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳۴
قد: ۱۷۵ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پرسپولیس/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته دوم
آلومینیوم اراک/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته سوم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۰
هفته چهارم
آلومینیوم اراک/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته پنجم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته هشتم
استقلال/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته دهم
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته دوازدهم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته چهاردهم
سپاهان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۰
هفته شانزدهم
استقلال/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
استقلال/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته بیست و چهارم
استقلال/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
استقلال/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته بیست و هفتم
استقلال/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته سی ام
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین