علی نعمتی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
پرسپولیس /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
پرسپولیس /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته پنجم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته ششم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته هفتم
پرسپولیس /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته هشتم
استقلال /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته نهم
پرسپولیس /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته دهم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته یازدهم
پرسپولیس /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته دوازدهم
سپاهان /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته سیزدهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته چهاردهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته هفدهم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیستم
پرسپولیس /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
صنعت نفت /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته بیست و سوم
پرسپولیس /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۴
هفته بیست وچهارم
هوادار/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و پنجم
پرسپولیس /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۹
هفته بیست و ششم
ذوب آهن /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
هفته بیست و هشتم
تراکتور/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و نهم
پرسپولیس /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۲
هفته سی ام
فجر سپاسی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین