علی نعمتی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پرسپولیس/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۹
هفته دوم
تراکتور/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته سوم
پرسپولیس/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته چهارم
فولاد/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته پنجم
پرسپولیس/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته ششم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته هفتم
پرسپولیس/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته هشتم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته نهم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته دهم
سپاهان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته دوازدهم
پرسپولیس/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
هفته سیزدهم
استقلال خوزستان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته چهاردهم
پرسپولیس/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته شانزدهم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته هفدهم
پرسپولیس/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته هجدهم
ذوب آهن/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته بیستم
استقلال/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۷
هفته بیست و یکم
پرسپولیس/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
پرسپولیس/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
پرسپولیس/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته سی ام
پرسپولیس/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین