مهدی تیکدری‌نژاد

پست: مدافع شماره پیراهن: ۱۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته دوم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته پنجم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
ماشین سازی /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته هفتم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته هشتم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته نهم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته دهم
ذوب آهن /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته یازدهم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته دوازدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته سیزدهم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته چهاردهم
تراکتور/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته پانزدهم
سایپا/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته شانزدهم
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته هفدهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۳
هفته هجدهم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته نوزدهم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته بیستم
فولاد /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و یکم
تراکتور/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیست و دوم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته بیست و سوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و پنجم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته بیست و هشتم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
هفته بیست و نهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته سی ام
تراکتور/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین