محمدرضا آزادی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۲۱
قد: ۱۸۸ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته ششم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
هفته هفتم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
هفته هجدهم
پرسپولیس /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته نوزدهم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
هفته بیستم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته بیست وچهارم
فجر سپاسی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته بیست و ششم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته بیست و هشتم
استقلال /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و نهم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین