محمدرضا آزادی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۹
قد: ۱۸۸ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته دوم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته سوم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته پنجم
شمس آذر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۹
هفته ششم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته هفتم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته هشتم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۱
هفته نهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته دهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته دوازدهم
نساجی/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته سیزدهم
استقلال/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته چهاردهم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته شانزدهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته هفدهم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
هفته هجدهم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته نوزدهم
صنعت نفت/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیستم
نساجی/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته بیست و دوم
نساجی/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته بیست و سوم
سپاهان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته بیست و ششم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۳۱
هفته بیست و هشتم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته بیست و نهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۴
هفته سی ام
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین