ایمان سلیمی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته ششم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
صنعت نفت/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هجدهم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیستم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته بیست و دوم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته بیست و سوم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و چهارم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و هشتم
ملوان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و نهم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته سی ام
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین