تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ساسان انصاری -- --
احسان حاجی‌صفی -- --
رضا اسدی -- --
مسعود شجاعی -- --
اشکان دژاگه -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف احمدی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اخباری
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
سیف احمدی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
اخباری
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۰-RW-,CM-,AM-,LB-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدی
۲۴-DM-,CB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیموری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ایمانی
۲۸-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۳۶-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دژاگه
۳۳-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیکدری‌نژاد
۲۳-RB-,RW-,CB-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۲۹-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آزادی
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میمبلا
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ فخرالدینی
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمزاوی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ یوری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهری
۲۴-CM-,RW-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شکاری
۲۲-ST-,LW-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ببری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینعلی‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خاقانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۰-RW-,CM-,AM-,LB-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ اسدی
۲۴-DM-,CB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ تیموری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ ایمانی
۲۸-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ سلیمی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ شجاعی
۳۶-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ دژاگه
۳۳-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ تیکدری‌نژاد
۲۳-RB-,RW-,CB-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ انصاری
۲۹-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ آزادی
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ میمبلا
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ فخرالدینی
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ حمزاوی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ یوری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ مهری
۲۴-CM-,RW-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ شکاری
۲۲-ST-,LW-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ نجفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ ببری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ حسینعلی‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ خاقانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۰-RW-,CM-,AM-,LB-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدی
۲۴-DM-,CB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیموری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ایمانی
۲۸-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۳۶-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دژاگه
۳۳-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیکدری‌نژاد
۲۳-RB-,RW-,CB-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۲۹-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آزادی
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میمبلا
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ فخرالدینی
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمزاوی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ یوری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهری
۲۴-CM-,RW-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شکاری
۲۲-ST-,LW-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ببری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینعلی‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خاقانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | ذوب‌آهن در ۹ فصل اخیر هیچ بردی مقابل تراکتور در تبریز به‌دست نیاورد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | تا پایان هفته هجدهم تراکتور بهترین تیم بازی‌های خانگی است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | تراکتور پس از 354 دقیقه در بازی با فولاد توانسته در لیگ برتر به گل برسد.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

توییت | سجاد شهباززاده با 4 بار گلزنی بیشتر از هر تیمی در مقابل تراکتور در گلزنی موفق بود.

۱۳۹۸/۰۸/۲۰