تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
احسان حاجی‌صفی -- --
ساسان انصاری -- --
رضا اسدی -- --
مسعود شجاعی -- --
محمدرضا آزادی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اخباری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف احمدی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
اخباری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
سیف احمدی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۰-RW-,CM-,AM-,LB-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدی
۲۴-DM-,CB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیموری
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمی
۲۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ایمانی
۲۸-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۳۶-CM-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دژاگه
۳۴-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیکدری‌نژاد
۲۴-RB-,RW-,CB-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۲۹-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میمبلا
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شکاری
۲۲-ST-,LW-,AM-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمزاوی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آزادی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهری
۲۵-CM-,RW-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ فخرالدینی
۳۰-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ یوری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ فتحی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینعلی‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ببری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خاقانی
۲۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۰-RW-,CM-,AM-,LB-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ اسدی
۲۴-DM-,CB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ تیموری
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ سلیمی
۲۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ ایمانی
۲۸-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ شجاعی
۳۶-CM-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ دژاگه
۳۴-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ تیکدری‌نژاد
۲۴-RB-,RW-,CB-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ انصاری
۲۹-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ میمبلا
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ شکاری
۲۲-ST-,LW-,AM-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ حمزاوی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ آزادی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ مهری
۲۵-CM-,RW-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ فخرالدینی
۳۰-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ یوری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ فتحی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ نجفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ حسینعلی‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ ببری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ خاقانی
۲۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۰-RW-,CM-,AM-,LB-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدی
۲۴-DM-,CB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیموری
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمی
۲۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ایمانی
۲۸-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۳۶-CM-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دژاگه
۳۴-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تیکدری‌نژاد
۲۴-RB-,RW-,CB-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۲۹-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میمبلا
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شکاری
۲۲-ST-,LW-,AM-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمزاوی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آزادی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهری
۲۵-CM-,RW-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ فخرالدینی
۳۰-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ یوری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ فتحی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینعلی‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ببری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خاقانی
۲۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هفته 30/ دروازه تراکتور پس از ۳۳۳ دقیقه در بازی خارج از خانه باز شد.

۱۳۹۹/۰۵/۳۰

توییت | دیدار تراکتور و پیکان بعد از 7 سال مساوی شد

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | ذوب‌آهن در ۹ فصل اخیر هیچ بردی مقابل تراکتور در تبریز به‌دست نیاورد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | تا پایان هفته هجدهم تراکتور بهترین تیم بازی‌های خانگی است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰