محمدرضا خانزاده

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته ششم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته هشتم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته دوازدهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته هفدهم
گل گهر/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته هجدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته نوزدهم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته بیست و یکم
استقلال /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته بیست و سوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین