محمدرضا اخباری

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته دوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
هفته سوم
استقلال /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته چهارم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
هفته پنجم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۴
هفته ششم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته هفتم
فولاد /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته سیزدهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته چهاردهم
فجر سپاسی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته پانزدهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین