محمدرضا اخباری

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۱
هفته دوم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته سوم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته پنجم
صنعت نفت/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته ششم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته هشتم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۲
هفته نهم
استقلال خوزستان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته دهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته یازدهم
شمس آذر/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته دوازدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته چهاردهم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته پانزدهم
ذوب آهن/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته شانزدهم
فولاد/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۵
هفته هفدهم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته هجدهم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۷
هفته نوزدهم
ملوان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیست و یکم
سپاهان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته بیست و دوم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته بیست و سوم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۰
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۸
هفته بیست و ششم
گل گهر/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۵
هفته بیست و هشتم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۰
هفته بیست و نهم
استقلال/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

توییت


توییت | محمدرضا اخباری با مهار 3 پنالتی در لیگ، پنالتی‌گیرترین دروازه‌بان تراکتور (مشترک با ثابتی) شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴