۱-۲
تاريخ
۱۷ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۲
۱۷
۴
۱۲
۳
۰
۵۲,۹%
۵۰,۰%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۰
۴
۲۰
۳
۰
۴۷,۱%
۵۰,۰%
۶,۳
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جفرسون
۶۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زارعی
۷۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۲۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین