ماشین سازی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
بابک مرادی -- --
فردین عابدینی -- --
شاهین ثاقبی -- --
محمد قادری -- --
ادواردو دوسانتوس -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
لک
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدیان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
لک
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
محمدیان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ سهراب‌نژاد
۲۱-RB-,RM-,RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسلامی‌خواه
۲۵-LW-,CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مسلمی‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ توکلی
۲۷-CB-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عابدینی
۲۸-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۷-LB-,LW-,RW-,ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ افراز
۲۱-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ معبودی
۳۳-RB-,DM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دوسانتوس
۲۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نوری
۳۴-AM-,LW-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۰-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مصطفایی
۲۶-ST-,AM-,CM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زارعی
۲۳-ST-,AM-,DM-,CM-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خرم‌الحسینی
۲۳-AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زاهدی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ثاقبی
۲۷-LW-,AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۳۱-RW-,LW-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سالاری
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ چهارمیری
۲۱-CB-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریم‌پور
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ امینی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نادری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قهرمانی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زحمتکش
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خطیبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سیدی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شفیعی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ سهراب‌نژاد
۲۱-RB-,RM-,RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ اسلامی‌خواه
۲۵-LW-,CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ مسلمی‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ توکلی
۲۷-CB-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ عابدینی
۲۸-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ مرادی
۲۷-LB-,LW-,RW-,ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ افراز
۲۱-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ معبودی
۳۳-RB-,DM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ دوسانتوس
۲۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ نوری
۳۴-AM-,LW-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ قادری
۲۰-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ مصطفایی
۲۶-ST-,AM-,CM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ زارعی
۲۳-ST-,AM-,DM-,CM-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ خرم‌الحسینی
۲۳-AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ زاهدی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ ثاقبی
۲۷-LW-,AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ کریمی
۳۱-RW-,LW-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ سالاری
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ چهارمیری
۲۱-CB-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ کریم‌پور
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ امینی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ نادری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ قهرمانی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ زحمتکش
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ خطیبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ سیدی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ شفیعی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ سهراب‌نژاد
۲۱-RB-,RM-,RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسلامی‌خواه
۲۵-LW-,CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مسلمی‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ توکلی
۲۷-CB-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عابدینی
۲۸-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۷-LB-,LW-,RW-,ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ افراز
۲۱-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ معبودی
۳۳-RB-,DM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دوسانتوس
۲۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نوری
۳۴-AM-,LW-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۰-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مصطفایی
۲۶-ST-,AM-,CM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زارعی
۲۳-ST-,AM-,DM-,CM-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خرم‌الحسینی
۲۳-AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زاهدی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ثاقبی
۲۷-LW-,AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۳۱-RW-,LW-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سالاری
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ چهارمیری
۲۱-CB-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریم‌پور
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ امینی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نادری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قهرمانی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زحمتکش
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خطیبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سیدی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شفیعی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فردین عابدینی در شرایطی در این فصل ۳ گل به ثمر رسانده که از لیگ دهم تا ابتدای این فصل تنها ۲ گل زده بود.

۱۳۹۹/۰۵/۳۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | امین قاسمی‌نژاد صدمین بازی خود در لیگ برتر را مقابل ماشین‌سازی انجام داد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | روح‌الله سیف‌الهی سی‌امین گل خود در تاریخ لیگ برتر را مقابل ماشین‌سازی زد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | رسول خطیبی با شکست تراکتور به بیستمین پیروزی خود به عنوان سرمربی در تاریخ لیگ برتر رسید.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰