محمد نژادمهدی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته دوم
سپاهان /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته سوم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۳۲
هفته چهارم
سپاهان /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته ششم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۸
هفته هشتم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته دهم
ماشین سازی /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
هفته چهاردهم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته پانزدهم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته شانزدهم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته هفدهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته هجدهم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۹
هفته نوزدهم
سایپا/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته بیستم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته بیست و یکم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته بیست وچهارم
فولاد /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته بیست و پنجم
سپاهان /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته بیست و ششم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته بیست و هفتم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین