هادی محمدی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۲
هفته پنجم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته ششم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته هفتم
فولاد /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته هشتم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته دهم
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته یازدهم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته چهاردهم
فجر سپاسی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته پانزدهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۳
هفته شانزدهم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته نوزدهم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته بیستم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته بیست و یکم
پدیده/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته بیست و دوم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و پنجم
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته بیست و ششم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته بیست و نهم
تراکتور/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین