علی آل‌کثیر

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۳۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته سوم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
سایپا/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته دهم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته یازدهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته دوازدهم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
ماشین سازی /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته هفدهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته هجدهم
نساجی/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته نوزدهم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۱
هفته بیستم
پرسپولیس /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
هفته بیست و یکم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
هفته بیست و دوم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته بیست و سوم
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست وچهارم
ماشین سازی /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیست و پنجم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
هفته بیست و هفتم
نساجی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین