قائم اسلامی‌خواه

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
استقلال /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته دوم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته چهارم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته پنجم
سایپا/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته ششم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۲
هفته هفتم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته هشتم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
پرسپولیس /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
شهر خودرو/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۱
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین