ذوب آهن

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اسماعیلی
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهزادی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اسماعیلی
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
خلیل
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
بهزادی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بیدوف‌
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی‌فر
۲۷-ST-,AM-,RW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حدادی‌فر
۳۷-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پهلوان
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدزاده
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهدی‌پور
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کاظمی
۲۳-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مارکوویچ
۲۶-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوحمدان
۳۱-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیم‌زاده
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسی
۲۴-LW-,LM-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نژادمهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشایخ
۲۲-AM-,ST-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ملکی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاجانی
۲۳-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هخامنش
۲۹-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ منظمی
۱۷-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ درخشان‌مهر
۲۲-LW-,RW-,RM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حبیب‌زاده
۲۴-ST-,AM-,RM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌دوست
۲۴-RW-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ چراغعلی
۲۳-AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ گروسی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقایی
۲۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بیدوف‌
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ اسماعیلی‌فر
۲۷-ST-,AM-,RW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ محمدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ حدادی‌فر
۳۷-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ پهلوان
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ رحیمی
۲۱-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ محمدزاده
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ مهدی‌پور
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ کاظمی
۲۳-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ مارکوویچ
۲۶-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ بوحمدان
۳۱-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ ابراهیم‌زاده
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ عباسی
۲۴-LW-,LM-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ نژادمهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ مشایخ
۲۲-AM-,ST-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ ملکی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ آقاجانی
۲۳-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ هخامنش
۲۹-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ منظمی
۱۷-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ درخشان‌مهر
۲۲-LW-,RW-,RM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ حبیب‌زاده
۲۴-ST-,AM-,RM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ حق‌دوست
۲۴-RW-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ چراغعلی
۲۳-AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ قادری
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ گروسی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ آقایی
۲۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بیدوف‌
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی‌فر
۲۷-ST-,AM-,RW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حدادی‌فر
۳۷-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پهلوان
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدزاده
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهدی‌پور
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کاظمی
۲۳-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مارکوویچ
۲۶-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوحمدان
۳۱-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیم‌زاده
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسی
۲۴-LW-,LM-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نژادمهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشایخ
۲۲-AM-,ST-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ملکی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاجانی
۲۳-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هخامنش
۲۹-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ منظمی
۱۷-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ درخشان‌مهر
۲۲-LW-,RW-,RM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حبیب‌زاده
۲۴-ST-,AM-,RM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌دوست
۲۴-RW-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ چراغعلی
۲۳-AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ گروسی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقایی
۲۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فولاد پس از 6 فصل در اهواز موفق به شکست دادن ذوب‌آهن شد. در آخرین باری که ذوب‌آهن در اهواز مغلوب فولاد شد هم لوکا بوناچیچ سرمربی ذوب‌آهن بود.

۱۳۹۹/۰۵/۰۲

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | ذوب‌آهن در ۹ فصل اخیر هیچ بردی مقابل تراکتور در تبریز به‌دست نیاورد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | ارسلان مطهری با گلزنی در مقابل نساجی توانسته تعداد گل های خود در تاریخ لیگ برتر را به عدد 50 برساند.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰

توییت | زدن 10 گل در 13 هفته ابتدایی بدترین آمار ذوب آهن در تاریخ لیگ برتر محسوب می‌شود.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰