ذوب آهن

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
خلیل
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهزادی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
خلیل
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
بهزادی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بیدوف‌
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی‌فر
۲۷-ST-,AM-,RW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کاظمی
۲۲-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی‌مهر
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حدادی‌فر
۳۶-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوحمدان
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مارکوویچ
۲۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسی
۲۳-LW-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیم‌زاده
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نژادمهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهدی‌پور
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدزاده
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پهلوان
۲۶-RM-,LW-,RW-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ملکی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاجانی
۲۳-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ منظمی
۱۷-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ درخشان‌مهر
۲۱-LW-,RW-,RM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حبیب‌زاده
۲۴-ST-,AM-,RM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هخامنش
۲۹-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌دوست
۲۴-RW-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ چراغعلی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ گروسی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشایخ
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بیدوف‌
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ اسماعیلی‌فر
۲۷-ST-,AM-,RW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ محمدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ کاظمی
۲۲-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ محمدی‌مهر
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ حدادی‌فر
۳۶-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ بوحمدان
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ مارکوویچ
۲۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ عباسی
۲۳-LW-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ ابراهیم‌زاده
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ نژادمهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ مهدی‌پور
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ محمدزاده
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ پهلوان
۲۶-RM-,LW-,RW-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ ملکی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ آقاجانی
۲۳-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ منظمی
۱۷-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ درخشان‌مهر
۲۱-LW-,RW-,RM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ حبیب‌زاده
۲۴-ST-,AM-,RM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ هخامنش
۲۹-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ حق‌دوست
۲۴-RW-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ چراغعلی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ گروسی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ مشایخ
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ قادری
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ آقایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ رحیمی
۲۱-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بیدوف‌
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی‌فر
۲۷-ST-,AM-,RW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کاظمی
۲۲-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی‌مهر
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حدادی‌فر
۳۶-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوحمدان
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مارکوویچ
۲۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسی
۲۳-LW-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیم‌زاده
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نژادمهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهدی‌پور
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدزاده
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پهلوان
۲۶-RM-,LW-,RW-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ملکی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاجانی
۲۳-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ منظمی
۱۷-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ درخشان‌مهر
۲۱-LW-,RW-,RM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حبیب‌زاده
۲۴-ST-,AM-,RM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هخامنش
۲۹-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌دوست
۲۴-RW-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ چراغعلی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ گروسی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشایخ
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | ذوب‌آهن در ۹ فصل اخیر هیچ بردی مقابل تراکتور در تبریز به‌دست نیاورد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | ارسلان مطهری با گلزنی در مقابل نساجی توانسته تعداد گل های خود در تاریخ لیگ برتر را به عدد 50 برساند.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰

توییت | زدن 10 گل در 13 هفته ابتدایی بدترین آمار ذوب آهن در تاریخ لیگ برتر محسوب می‌شود.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰

توییت | پرسپولیس پس از 9 سال موفق شد در فولادشهر در مقابل ذوب آهن به پیروزی برسد.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰