۲-۱
تاريخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هخامنش
  ۶۹-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  احمدی
  ۲۰-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرانکو
  ۱۶-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کانجی
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهامی
  ۳۰-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غبیشاوی
  ۱۴-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر