رشید مظاهری

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۴۵
قد: ۱۹۳ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
ذوب آهن /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۲
هفته هفدهم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته هجدهم
هوادار/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته نوزدهم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته بیستم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶
هفته بیست و یکم
سپاهان /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
هفته بیست و دوم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیست و سوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیست و پنجم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و ششم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و هشتم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین