محمدرضا غبیشاوی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته دوم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته سوم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته چهارم
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته پنجم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته ششم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته هشتم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته نهم
سایپا/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
هفته یازدهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
هفته چهاردهم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته پانزدهم
ماشین سازی /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته شانزدهم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته هجدهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته بیست و دوم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته بیست و پنجم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هفتم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته بیست و نهم
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین