جعفر سلمانی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۲۵
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
صنعت نفت /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
پارس جنوبی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
شهر خودرو/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
شاهین/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
صنعت نفت /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفدهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
صنعت نفت /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
سایپا/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
صنعت نفت /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و پنجم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هفتم
صنعت نفت /شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین