رضا جبیره

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۱۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته دوم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته سوم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته چهارم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته ششم
سپاهان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته هشتم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته نهم
آلومینیوم اراک/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته دهم
استقلال/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته دوازدهم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته چهاردهم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته شانزدهم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هجدهم
پرسپولیس/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیست و دوم
ملوان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۷
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیست و هشتم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
آلومینیوم اراک/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته سی ام
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین