عقیل کعبی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نفت مسجدسلیمان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته دوم
هوادار/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته سوم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته چهارم
نفت مسجدسلیمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته پنجم
صنعت نفت/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته ششم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته هفتم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته هشتم
نفت مسجدسلیمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
هفته نهم
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته دهم
نفت مسجدسلیمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته یازدهم
ذوب آهن/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۱
هفته دوازدهم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته سیزدهم
سپاهان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته هجدهم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته نوزدهم
استقلال/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
هفته بیستم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته بیست و یکم
پرسپولیس/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته بیست و دوم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و سوم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۱
هفته بیست و ششم
نفت مسجدسلیمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته بیست و هفتم
فولاد/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیست و نهم
آلومینیوم اراک/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته سی ام
نفت مسجدسلیمان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین