عقیل کعبی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
استقلال /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته دوم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته سوم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته چهارم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته پنجم
سایپا/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته ششم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته هفتم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته نهم
پرسپولیس /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته دهم
فولاد /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته یازدهم
مس رفسنجان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته دوازدهم
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته چهاردهم
پدیده/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته هفدهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته نوزدهم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته بیستم
مس رفسنجان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته بیست و یکم
نفت مسجدسلیمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته بیست و سوم
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
هفته بیست وچهارم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته بیست و ششم
ماشین سازی /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۰
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین