۰-۱
تاريخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر: ۲۵۰۰۰
ورزشگاه: نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  نیازمند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقایی
  ۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  یزدانی
  ۹۹-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورقاز
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مسلمان
  ۳۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کومان
  ۷۷-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمدی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۲۵-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کی‌روش
  ۸۸-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شهباززاده
  ۹-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدی‌زاده
  ۶۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۲۱-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  احمدی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گودرزی
  ۹۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شبانی
  ۷۶-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورمحمدی
  ۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمدفر
  ۹۹-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نقی‌زاده
  ۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۱۱-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۴-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سیف‌اللهی
  ۸۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۱۴-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صالحی
  ۱۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسگری
  ۱۸-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرجوان
  ۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاتمی
  ۲۱-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر