امیر شبانی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته نهم
فولاد/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته دهم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته یازدهم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته دوازدهم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته سیزدهم
پرسپولیس/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
هفته چهاردهم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
هفته بیست و پنجم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته بیست و ششم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و نهم
سپاهان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
هفته سی ام
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین