۱-۳
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر: ۵۰۰
ورزشگاه: تختی جم
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  احمدی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسگری
  ۱۸-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لطفی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورمحمدی
  ۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گودرزی
  ۹۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نقی‌زاده
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۱۱-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۴-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امرایی
  ۱۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرجوان
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صالحی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آهنی
  ۹۶-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاتمی
  ۲۱-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سیف‌اللهی
  ۸۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دیوسالار
  ۲۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توتادزه
  ۷۷-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گولسیانی
  ۵۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آبشک
  ۱۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر