محمد آبشک

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ذوب آهن /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته دوم
فولاد /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته سوم
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته چهارم
فولاد /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته پنجم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته ششم
فولاد /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته هفتم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته هشتم
فولاد /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته نهم
سپاهان /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته دهم
فولاد /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته یازدهم
پرسپولیس /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته دوازدهم
ماشین سازی /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته سیزدهم
فولاد /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته چهاردهم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته پانزدهم
فولاد /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته هفدهم
استقلال /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته نوزدهم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین