محمد آبشک

پست: هافبک شماره پیراهن: ۹۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته دوم
فولاد/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته چهارم
فولاد/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته پنجم
سپاهان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
فولاد/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته هفتم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته هشتم
فولاد/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته نهم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته دهم
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته یازدهم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
فولاد/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته سیزدهم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته چهاردهم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته پانزدهم
فولاد/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
پیکان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیست و سوم
استقلال خوزستان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
هفته بیست و پنجم
استقلال خوزستان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته بیست و ششم
سپاهان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین