۱-۱
تاريخ
۲۷ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۶
۷
۵
۲۱
۲
۰
۳۹,۶%
۲۷۳
۶۴,۵
۴۷,۹%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۰۰
۸
۲
۱۳
۲
۰
۶۰,۴%
۵۰۴
۸۰,۲
۵۲,۱%
۶,۸
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۶۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۴۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۳۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرملاچعب
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خطیر
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ص. حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۵۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین