ابوذر صفرزاده

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پدیده/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته سوم
پدیده/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته چهارم
هوادار/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته پنجم
پدیده/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته ششم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته هفتم
پدیده/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته هشتم
نساجی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
هفته نهم
پدیده/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته دهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته یازدهم
پدیده/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته سیزدهم
پدیده/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
پدیده/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیستم
ذوب آهن /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
پدیده/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته بیست و دوم
فجر سپاسی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته بیست و سوم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
هفته بیست و پنجم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته بیست و ششم
استقلال /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و هفتم
پدیده/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و نهم
پرسپولیس /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته سی ام
پدیده/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین