یوسف بهزادی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۶۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته بیست و یکم
پدیده/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته بیست و دوم
فجر سپاسی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
هفته بیست و سوم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته بیست وچهارم
گل گهر/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته بیست و پنجم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته بیست و ششم
استقلال /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته بیست و هفتم
پدیده/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
هفته بیست و نهم
پرسپولیس /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته سی ام
پدیده/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین