مسعود کاظمین

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۸
هفته دوم
استقلال/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته سوم
ملوان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۹,۲۱
هفته چهارم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته پنجم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته ششم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته هشتم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته نهم
سپاهان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته دهم
ملوان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته یازدهم
هوادار/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
ملوان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته چهاردهم
ملوان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
ملوان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته بیست و یکم
سپاهان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته بیست و دوم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته بیست و سوم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
گل گهر/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین