پدیده

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ابوالفضل عکاشه -- --
محمدرضا فلاحیان -- --
مجتبی بیژن -- --
رحمان جعفری -- --
محمد ابراهیم رضازاده -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
سلامت
۰-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
کیا
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
بهزادی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
فراهانی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
سلامت
۰-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
کیا
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
بهزادی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
فراهانی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بیژن
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حسین‌زاده
۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ ا. حسینی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ حیدری
۲۸-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ فلاحیان
۲۵-DM-,AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ رئوفی منش
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ صفرزاده
۲۶-AM-,LB-,RB-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ طاهران
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ عکاشه
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ ر. جعفری
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ پورهاشم
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ نعمتی
۲۵-AM-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ رضازاده
۰-LB-,CM-,LM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صادقی
۲۹-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ جعفرزاده
۲-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ ربیع‌خواه
۳۴-DM-,CB-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ ا.کریمی
۲۶-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ شریفی
۲۹-ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ کاظمین
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ کرملاچعب
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ محمدزاده
۲۴-AM-,DM-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ پورتقی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ رابط
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ بایرامی
۳۱-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ مستعلی
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ کاظمی
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ جعفری صیقلانی
۰-RW-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ پورافراز
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جوادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ح. کریمی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبرجد
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ مقتدایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ محمدعلی پور
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بیژن
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۲ حسین‌زاده
۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۳ ا. حسینی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۴ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۵ حیدری
۲۸-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۶ فلاحیان
۲۵-DM-,AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۷ رئوفی منش
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۸ صفرزاده
۲۶-AM-,LB-,RB-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۹ طاهران
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۰ عکاشه
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۱ ر. جعفری
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۲ پورهاشم
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۳ نعمتی
۲۵-AM-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۴ رضازاده
۰-LB-,CM-,LM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۵ صادقی
۲۹-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۶ جعفرزاده
۲-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۷ ربیع‌خواه
۳۴-DM-,CB-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۸ ا.کریمی
۲۶-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۹ شریفی
۲۹-ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۰ کاظمین
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۱ کرملاچعب
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۲ محمدزاده
۲۴-AM-,DM-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۳ پورتقی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۴ رابط
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۵ بایرامی
۳۱-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۲۶ مستعلی
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۲۷ کاظمی
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۲۸ جعفری صیقلانی
۰-RW-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۲۹ پورافراز
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ جوادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ ح. کریمی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ زبرجد
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ جعفری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۶ باقری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۳۷ مقتدایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۳۸ محمدعلی پور
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بیژن
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حسین‌زاده
۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ ا. حسینی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ حیدری
۲۸-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ فلاحیان
۲۵-DM-,AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ رئوفی منش
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ صفرزاده
۲۶-AM-,LB-,RB-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ طاهران
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ عکاشه
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ ر. جعفری
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ پورهاشم
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ نعمتی
۲۵-AM-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ رضازاده
۰-LB-,CM-,LM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صادقی
۲۹-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ جعفرزاده
۲-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ ربیع‌خواه
۳۴-DM-,CB-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ ا.کریمی
۲۶-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ شریفی
۲۹-ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ کاظمین
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ کرملاچعب
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ محمدزاده
۲۴-AM-,DM-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ پورتقی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ رابط
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ بایرامی
۳۱-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ مستعلی
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ کاظمی
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ جعفری صیقلانی
۰-RW-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ پورافراز
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جوادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ح. کریمی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبرجد
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ مقتدایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ محمدعلی پور
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | میلاد فراهانی با 13 کلین شیت با عبور از مهدی رحمتی در رتبه دوم بیشترین کلین شیت برای پدیده در تاریخ لیگ برتر قرار گرفت

۱۴۰۰/۰۹/۱۰

توییت | یونس شاکری برای بیستمین بار در لیگ برتر با ضربه سر گل زد

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

توییت | پدیده با ۶ بار غلبه بر تراکتور هیچ تیمی را در لیگ برتر بیش از این شکست نداده است

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

توییت | امین قاسمی‌نژاد با گل کردن ۵ پنالتی در کنار محمد قاضی بهترین پنالتی‌زن پدیده در تاریخ لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

توییت | امین قاسمی‌نژاد با ۳ گل بهترین گلزن تاریخ تقابل سپاهان شهرخودرو در لیگ برتر

۱۳۹۹/۱۱/۱۱