۰-۱
تاريخ
۲۷ مهر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا ساری
آمار کلی بازی
۱
۶
۲
۲۹
۲
۰
۵۴,۹%
۴۸,۷%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۳
۲۳
۱
۰
۴۵,۱%
۵۱,۳%
۶,۴
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غلامعلی‌بیگی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۵۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قلی‌بیگلو
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارع
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانا
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زارعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدویی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین