ایمان صادقی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
نساجی/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته چهارم
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
هفته پنجم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته ششم
ملوان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۱
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
هفته هشتم
ملوان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته نهم
هوادار/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته دهم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته یازدهم
تراکتور/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته دوازدهم
ملوان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۳
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۹,۱۱
هفته چهاردهم
مس کرمان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته پانزدهم
ملوان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته شانزدهم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته هفدهم
استقلال/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۶۵
هفته بیست و یکم
فولاد/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته بیست و دوم
ملوان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
هفته بیست و سوم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین