ایمان صادقی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۷۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته دوم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته سوم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته چهارم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته پنجم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته هفدهم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته هجدهم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته سی ام
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین