محمد قربانی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۶۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
سپاهان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
هوادار/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته هشتم
سپاهان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته نهم
صنعت نفت/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته دهم
سپاهان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته یازدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته دوازدهم
ملوان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته سیزدهم
سپاهان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
سپاهان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته شانزدهم
سپاهان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته هفدهم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
فولاد/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیستم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
سپاهان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و نهم
سپاهان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته سی ام
مس کرمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین